×
Wyszukaj w serwisie

Przebudowy dróg współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Powiat Opolski w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działania 3.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość” realizuje projekty :

 

Nazwa:                                                                           Opis:

DOCPrzebudowa dp nr 1725.doc (665,50KB)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice - Masów w m. Dobrzeń Wielki ul. Piastowska

DOCPrzebudowa dp nr 1760.doc (675,00KB)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1760 O Wrzoski - Chróścina na odc. od km 0+000- droga krajowa nr 94 do km 1 + 687,0 - przejazd kolejowy m. Chróścina


Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Opublikował: Ewa Witek
Data publikacji: 01-12-2017 13:20
Modyfikował: Ewa Witek
Data modyfikacji: 01-12-2017 13:24