×
Wyszukaj w serwisie

Organizacja Ruchu

Wszystkie osoby planujące wykonać jakiekolwiek prace w pasie drogowym, które powodowałyby utrudnienie w ruchu pieszym lub kołowym oraz narażałyby jej użytkowników na jakiekolwiek niebezpieczeństwo, obowiązane są do przedstawienia do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, który uwzględniłby planowane rozwiązanie czasowej lub stałej organizacji ruchu.
 

organizacjaruchu.jpeg

fot. Oznakowane roboty drogowe
 
 
Organem który zatwierdza projekt wraz załącznikami opisanymi niżej jest Starosta Opolski (Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole)
Projekt przedstawiony do zatwierdzenia w co najmniej trzech egzemplarzach musi zawierać:
 • Plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem miejsca którego projekt dotyczy.
 • Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach komisja może dopóścić szkic bez skali), zawierający:
  1. lokalizację istniejących, projektowanych, a także usuwanych znaków drogowych,
  2. parametry geometrii drogi.
 • Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i warunków drogi, opis występujących zagrożeń związanych z prowadzeniem robót. w przypadku robót prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan drogi po realizacji etapu.
 • Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji w przypadku projektu zawierającego projektu zawierającego znaki świetlne lub o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy.
 • W przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną, program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi.
 • Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, lub stałej organizacji ruchu, a także przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu.
 • Nazwisko i podpis projektanta.


Akty prawne wykorzystywane podczas wprowadzania zmian Organizacji Ruchu (stałych i czasowych):

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

(pobierz plik: PDFWT dla znaków.pdf (60,93KB)
 
 
Opublikował: Ewa Witek
Data publikacji: 01-12-2017 13:13
Modyfikował: Ewa Witek
Data modyfikacji: 26-02-2018 08:41