×
Wyszukaj w serwisie

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie opolskim

PDFplan_zimowego_utrzymania_drog_2019-2020.pdf (1,02MB)
 

 

1. Wprowadzenie

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu zarządza drogami powiatowymi na obszarze powiatu opolskiego o łącznej długości 540,223 km. Prace związane ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem będą prowadziły firmy wyłonione w drodze przetargu.

ZDP zawarł jednoroczne umowy na dostawę materiałów do zwalczania śliskości i kompleksowe utrzymanie określonych odcinków dróg.

 

2. Zakres działań służby drogowej w stosunku do poszczególnych standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 r.

Na podstawie Uchwały Nr 1582/14 z dnia 02 grudnia 2014r. (z późn. zm.) Zarządu Powiatu Opolskiego będą obowiązywały w sezonie zimowym 2017/2018 następujące standardy zimowego utrzymania dróg:

 • Standard V

 • Standard VI

Wykaz dróg (administrowanych przez tutejszy Zarząd) do zimowego utrzymania w sezonie 2019/2020 z podziałem na poszczególne standardy przedstawiono w planie zimowego utrzymania dróg.

W przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu, połączonych z zawiejami i zamieciami, noszących znamiona klęski żywiołowej, mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów zimowego utrzymania dróg. W takich przypadkach, panujący na drogach intensywny ruch samochodowy szczególnie nie w pełni sprawnych pojazdów ciężarowych (łyse opony, moc silnika nieadekwatna w stosunku do przewożonej masy) może grozić poważanymi utrudnieniami w ruchu, powstawaniem przerw w komunikacji drogowej i utrudnić pracę służbom drogowym w usuwaniu gołoledzi lub śniegu. W związku z tym, apelujemy do kierowców, szczególnie pojazdów ciężarowych, aby przed wyruszeniem w trasę sprawdzali stan techniczny swoich pojazdów, bowiem zimowe utrzymanie dróg polega na łagodzeniu skutków zimy, a nie na ich zwalczaniu, gdyż opady śniegu i śliskość zimowa mają charakter żywiołowy i nieprzewidywalny.

 

3. Standardy zimowego utrzymania dróg.

Przynależność danej drogi do określonego standardu wynika z jej funkcji, jaką pełni w planie zagospodarowania przestrzennego, a także z natężenia ruchu. Zdecydowano się na zakwalifikowanie niektórych dróg do odcinków nieobjętych zimowym utrzymaniem, są to jednak drogi o małym znaczeniu komunikacyjnym często leśne i gruntowe. Dlatego też, między innymi większe środki mogły zostać przeznaczone na odcinki, które pełnią decydującą rolę w całościowej infrastrukturze transportowej i komunikacyjnej naszego regionu.

 

Standard

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardu
z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska powinny być usunięte (zlikwidowane)

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub zgłoszonej interwencji

V

Jezdnia odśnieżona. W miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu
z wykonaniem mijanek
k

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu*)

- luźny – 16h

- zajeżdżony – występuje

- języki śnieżne – występują

- zaspy – występują do 24h

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24h

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź – 8h

- śliskość pośniegowa – 10h


 

 

VI

Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżania w zależności od potrzeb.

Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarządcę Drogi.

 • - luźny – występuje

 • - zajeżdżony – występuje

 • - nabój śnieżny – występuje

 • - zaspy – występują do 36h

 • Dopuszcza się przerwy
  w komunikacji do 36h

W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 12h

- śliskość pośniegowa – 12h

 

4. Zestawienie ilościowe zasłon przeciwśnieżnych.

 

ZDP Oddział terenowy

Ilość zasłon [mb]

Obwód Drogowy Dąbrowa

2900

Obwód Drogowy Kotórz Mały

1950

Obwód Drogowy Chrząstowice

3650

 

Razem 8500

 

5. Materiały do zwalczania śliskości zimowej.

Do zwalczania śliskości zimowej, stosuje się przede wszystkim sól drogową oraz materiały uszorstniające tj. kruszywo naturalne o ziarnach wielkości do 2 mm i mieszankę tego materiału z solą.
 

6. Wykaz sprzętu do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej.

Na bieżący sezon przygotowano niezbędną ilość sprzętu mechanicznego, którego wielkość przewidziana na drogi powiatowe przedstawia się następująco:

 • Gmina Popielów - Obwód Drogowy Kotórz Mały

  • Jednostki sprzętowe do odśnieżania

2 szt.

  • Rozsypywarki do zwalczania
   śliskości

2 szt.

  • Ładowarki

1 szt.

 • Gminy: Murów, Łubniany, Turawa - Obwód Drogowy Kotórz Mały

  • Pług lekki

2 szt.

  • Pług średni

2 szt.

  • Piaskarko-solarki

3 szt.

 • Gmina Dobrzeń Wielki: - Obwód Drogowy Kotórz Mały

  • Pług lekki

1 szt.

  • Piaskarko-solarki

1 szt.

 • Gminy: Ozimek, Chrząstowice, Tarnów Opolski – Obwód Drogowy Chrząstowice

  • Pług lekki

1 szt.

  • Pług średni

2 szt.

  • Piaskarko-solarki

2 szt.

 • Gminy: Dąbrowa, Komprachcice, Prószków – Obwód Drogowy Dąbrowa

  • Pług średni

2 szt.

  • Piaskarko-solarki

1 szt.

 • Gminy: Niemodlin, Tułowice - Obwód Drogowy Dąbrowa

  • Pług lekki

2 szt.

  • Pług średni

2 szt.

  • Piaskarko-solarki

2 szt.

  • Ładowarki

1 szt.

 

7. Wykaz dróg objętych i nie objętych zimowym utrzymaniem

 • V Standard – 220,368 km

 • VI Standard – 230,677 km

 • drogi powiatowe miejskie (Ozimek, Niemodlin) – objęte ZUD na podstawie zawartych porozumień z Burmistrzem Ozimka i Burmistrzem Niemodlina – 12,06 km

 • drogi nie objęte ZUD – 77,118 km

 


 

Opublikował: Ewa Witek
Data publikacji: 01-12-2017 12:40
Modyfikował: Ewa Witek
Data modyfikacji: 04-11-2019 13:15