ZDP w Opolu
Dzisiaj jest środa, 22 listopada 2017
Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu

Biuletyn Iformacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
tel. 077 441 40 69
tel. 077 441 40 70
fax. 077 441 40 71

Obwód Drogowy nr 1
w Dąbrowie
ul. Ciepielowicka 6
tel. 077 464 10 33

Obwód Drogowy nr 2
w Kotorzu Małym
ul. Opolska 55
tel. 077 421 20 91

Obwód Drogowy nr 3
w Chrząstowicach
ul. Dworcowa 28
tel. 077 421 96 84

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie opolskim

1. Wprowadzenie

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu zarządza drogami powiatowymi na obszarze powiatu opolskiego o łącznej długości 561,1 km. Prace związane ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem będą prowadziły firmy wyłonione w drodze przetargu. ZDP zawarł jednoroczne umowy na dostawę materiałów do zwalczania śliskości i kompleksowe utrzymanie określonych odcinków dróg.

Zimowe utrzymanie dróg
fot. Pług przy pracy

2. Zakres działań służby drogowej w stosunku do poszczególnych standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009 r.

Na podstawie Uchwały Nr 169/2003 Zarządu Powiatu Opolskiego będą obowiązywały w sezonie zimowym 2008/2009 następujące standardy zimowego utrzymania dróg: Wykaz dróg ( administrowanych przez tutejszy Zarząd ) do zimowego utrzymania w sezonie 2008/2009 z podziałem na poszczególne standardy przedstawiono w punkcie 8.
W przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu, połączonych z zawiejami i zamieciami, noszących znamiona klęski żywiołowej, mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów zimowego utrzymania dróg. W takich przypadkach, panujący na drogach intensywny ruch samochodowy szczególnie nie w pełni sprawnych pojazdów ciężarowych (łyse opony, moc silnika nieadekwatna w stosunku do przewożonej masy) może grozić poważanymi utrudnieniami w ruchu, powstawaniem przerw w komunikacji drogowej i utrudnić pracę służbom drogowym w usuwaniu gołoledzi lub śniegu. W związku z tym, apelujemy do kierowców, szczególnie pojazdów ciężarowych, aby przed wyruszeniem w trasę sprawdzali stan techniczny swoich pojazdów, bowiem zimowe utrzymanie dróg polega na łagodzeniu skutków zimy, a nie na ich zwalczaniu, gdyż opady śniegu i śliskość zimowa mają charakter żywiołowy i nieprzewidywalny.

3. Standardy zimowego utrzymania dróg.

Przynależność danej drogi do określonego standardu wynika z jej funkcji, jaką pełni w planie zagospodarowania przestrzennego,a także z natężenia ruchu. Zdecydowano się na zakwalifikowanie niektórych dróg do odcinków nieobjętych zimowym utrzymaniem, są to jednak drogi o małym znaczeniu komunikacyjnym często leśne i gruntowe. Dlatego też, między innymi większe środki mogły zostać przeznaczone na odcinki, które pełnią decydującą rolę w całościowej infrastrukturze transportowej i komunikacyjnej naszego regionu.
Standardy zimowego otrzymania dróg
S
t
a
n
d
a
r
d
Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardu z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska powinny być usunięte (zlikwidowane)
Po ustaniu opadów śnieguOd stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub zgłoszonej interwencj
VJezdnia odśnieżona. W miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
-luźny - 16h
-zajeżdżony – występuje
-języki śnieżne – występują
-zaspy – występują do 24h
W miejscach wyznaczonych: -gołoledź – 8h
-śliskość pośniegowa – 10h
VIJezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżania w zależności od potrzeb.
Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarządcę Drogi.
-luźny – występuje
-zajeżdżony – występuje
-nabój śnieżny - występuje
-zaspy – występują do 36h
-dopuszcza się przerwy w komunikacji do 36h
W miejscach wyznaczonych: -gołoledź – 12h
-śliskość pośniegowa – 12h

4. Wykaz osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg będących w gestii Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.

Ważne telefony
J. DziatkiewiczZarząd Dróg Powiatowych
w Opolu
441-40-69
441-40-70
w godz.
7:30 - 15:30
D. KotowskiObwód Drogowy Dąbrowa464-10-33
0603-875-984
w godz.
7:00 – 15:00
w godz.
7:00 – 20:00
J. HalupczokObwód Drogowy Kotórz Mały421-20-91
0603-875-983
w godz.
7:00 – 15:00
w godz.
7:00 – 20:00
M. KoziełObwód Drogowy Chrząstowice421-96-84
0605-424-010
w godz.
7:00 – 15:00
w godz.
7:00 – 20:00
J. ŁabajDyżurny AZ0604-428-460w godz.
15:00 – 7:00
Nazwa pliku:Opis:

pdfinformator zima 2014-2015_w_PDF.pdfinformator zima 2014-2015 w PDF


drukujdrukuj| odwiedzin:

Copyright © 2008 | administrator