ZDP w Opolu
Dzisiaj jest czwartek, 19 pazdziernika 2017
Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu

Biuletyn Iformacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
tel. 077 441 40 69
tel. 077 441 40 70
fax. 077 441 40 71

Obwód Drogowy nr 1
w Dąbrowie
ul. Ciepielowicka 6
tel. 077 464 10 33

Obwód Drogowy nr 2
w Kotorzu Małym
ul. Opolska 55
tel. 077 421 20 91

Obwód Drogowy nr 3
w Chrząstowicach
ul. Dworcowa 28
tel. 077 421 96 84

Uzgodnienia wydawane przez ZDP w Opolu


I. Zajęcie pasa drogowego związanego z umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym

Warunkiem uzyskania decyzji na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej jest dostarczenie wypełnionego wniosku zawierającego : Do pobrania wzory wniosków


Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej naliczane są na podstawie Uchwał Nr XXVI/190/13 Rady Powiatu Opolskiego
Stawki za umieszczenie 1m2 urządzenia w pasie drogowym
1 w terenie zabudowanym 20,00
2 poza terenem zabudowanym 20,00
3 na obiekcie mostowym 200,00
Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych
1 jezdni do 20% szerokości 3,00
2 jezdni pow.20% do 50% szerokości 5,00
3 jezdni pow.50 % do całkowitego zajęcia 8,00
4 chodnika3,00
5 pobocza, placów, ścieżek rowerowych,ciągów pieszych 2,00
6 dla niewymienionych elementów pasa drogowego 1,50

II. Zajęcie pasa drogowego związanego z z budową lub utwardzeniem zjazdu

Warunkiem uzyskania decyzji na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej związanego z budową lub utwarzedzeniem istniejącego zjazdu jest dostarczenie wypełnionego wniosku zawierającego : Do wniosku zgodnie z § 1 pkt 3, 5 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481) należy załączyć: Do pobrania wzory wnioskówdrukujdrukuj| odwiedzin:

Copyright © 2008 | administrator