ZDP w Opolu
Dzisiaj jest czwartek, 19 pazdziernika 2017
Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu

Biuletyn Iformacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
tel. 077 441 40 69
tel. 077 441 40 70
fax. 077 441 40 71

Obwód Drogowy nr 1
w Dąbrowie
ul. Ciepielowicka 6
tel. 077 464 10 33

Obwód Drogowy nr 2
w Kotorzu Małym
ul. Opolska 55
tel. 077 421 20 91

Obwód Drogowy nr 3
w Chrząstowicach
ul. Dworcowa 28
tel. 077 421 96 84

Uzgodnienia wydawane przez ZDP w Opolu


Umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Warunkiem uzyskania decyzji na umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi powiatowej jest dostarczenie podania zawierającego poszczególne dane: Stawka opłaty za umieszczenie reklamy w pasie drogowym dróg powiatowych naliczana jest na podstawie Uchwały Nr XXVI/190/2013 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zajęcie pasa drogowego poprzez rzut poziomy reklamy:
1 Reklama 2,00
2 zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci: planów, map, tablic, plansz itp. 0,00
Dla reklam oświetlnych i podświetlanych stawkę opłat podwyższa się o 100%.

drukujdrukuj| odwiedzin:

Copyright © 2008 | administrator