Dzisiaj jest środa, 22 listopada 2017
Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu

Biuletyn Iformacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
tel. 077 441 40 69
tel. 077 441 40 70
fax. 077 441 40 71

Obwód Drogowy nr 1
w Dąbrowie
ul. Ciepielowicka 6
tel. 077 464 10 33

Obwód Drogowy nr 2
w Kotorzu Małym
ul. Opolska 55
tel. 077 421 20 91

Obwód Drogowy nr 3
w Chrząstowicach
ul. Dworcowa 28
tel. 077 421 96 84

Organizacja Ruchu


Wszystkie osoby planujące wykonać jakiekolwiek prace w pasie drogowym, które powodowałyby utrudnienie w ruchu piszym lub kołowym oraz narażałyby jej użytkowników na jakiekolwiek niebezpieczeństwo, obowiązane są do przedstawiwnia do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, który uwzględniłby planowane rozwiązanie czasowej lub stałej organizacji ruchu.

Remont drogi
fot. Oznakowane roboty drogowe

Organem który zatwierdza projekt wraz załącznikami opisanymi niżej jest Komisja ds. Zarządzania Ruchem na Drogach Gminnych i Powiatowych której przewodniczącym jest Pan Marcin Wołoszyn (Starostwo Powiatowe w Opolu ul. Książąt Opolskich 27, 45-006 Opole) pok. 105 od poniedziałku do piątku 7:30-15:30, tel. (077) 54 15 079

Projekt przedstawiony do zatwierdznia w co najmniej trzech egzemplarzach musi zawierać:

Akty prawne wykorzystywane podczas wprowadzania zmian Organizacji Ruchu (stałych i czasowych):

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

(pobierz plik: WT dla znaków.pdf)


drukujdrukuj| odwiedzin:

Copyright © 2008 | administrator