Dzisiaj jest niedziela, 28 maja 2017
Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu

Biuletyn Iformacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
tel. 077 441 40 69
tel. 077 441 40 70
fax. 077 441 40 71

Obwód Drogowy nr 1
w Dąbrowie
ul. Ciepielowicka 6
tel. 077 464 10 33

Obwód Drogowy nr 2
w Kotorzu Małym
ul. Opolska 55
tel. 077 421 20 91

Obwód Drogowy nr 3
w Chrząstowicach
ul. Dworcowa 28
tel. 077 421 96 84

Bieżące informacje:


W piÄ?tek ZDP pracuje kr??cej!
zdjęcie do wiadomościW zwi?zku ze szkoleniem BHP, w pi?tek (tj. 17.06.2011r.) Zarz?d Dr??g Powiatowych w Opolu b?dzie otwarty do godz. 12:30.
autor:
Dariusz Kotowski
Zebranie Komisji d/s ZarzÄ?dzania Ruchem
Dnia 22.06.2011r. odb?dzie si? zebranie Komisji d/s Zarz?dzania Ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych.

Projekty nale??y sk??ada? do 21.06.2011r
autor:
Marcin Wo??oszyn
Zebranie Komisji d/s ZarzÄ?dzania Ruchem
Dnia 23.03.2011r. odb?dzie si? zebranie Komisji d/s Zarz?dzania Ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych.

autor:
Marcin Wo??oszyn
Zebranie Komisji d/s ZarzÄ?dzania Ruchem
Dnia 02.03.2011r. odb?dzie si? zebranie Komisji d/s Zarz?dzania Ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych.

autor:
Marcin Wo??oszyn

drukujdrukuj| odwiedzin:

Copyright © 2008 | administrator