Dzisiaj jest niedziela, 28 maja 2017
Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu

Biuletyn Iformacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
tel. 077 441 40 69
tel. 077 441 40 70
fax. 077 441 40 71

Obwód Drogowy nr 1
w Dąbrowie
ul. Ciepielowicka 6
tel. 077 464 10 33

Obwód Drogowy nr 2
w Kotorzu Małym
ul. Opolska 55
tel. 077 421 20 91

Obwód Drogowy nr 3
w Chrząstowicach
ul. Dworcowa 28
tel. 077 421 96 84

Bieżące informacje:


Zebranie Komisji d/s ZarzÄ?dzania Ruchem
W dniu 03.04. 2012r (wtorek) o godz. 9:00 odb?dzie si? zebranie Komisji ds. zarz?dzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Projekty nale??y sk??ada? w Wydziale Komunikacji Starostwa Opolskiego do 02.04.2012 r do godz. 15:00
autor:
Dariusz Kotowski
Meldunek zimowego utrzymania dr??g
zdjęcie do wiadomości
Komunikat


Meldunek zimowego utrzymania dr??g powiatowych powiatu opolskiego

Opis stanu przewa??aj?cego:
drogi bia??e wyst?puj? zaspy ze zw???eniem drogi do jednego pasa ruchu.

Sprz?t pracuj?cy na drogach:
p??ugo-piaskarki: 12 szt.
dodatkowo p??ug??w: 5 szt.
w tym p??ugi ci???kie 2 szt.

NA WI?KSZO??CI DR??G POWIATOWYCH WYST?PUJ? UTRUDNIENIA.

Prosimy o ostro??n? i rozwa??n? jazd? z pr?dko??ci? dostosowan? do warunk??w panuj?cych na drogach.
autor:
Dariusz Kotowski
Zebranie Komisji d/s ZarzÄ?dzania Ruchem
zdjęcie do wiadomościDnia 25.01.2012r. odb?dzie si? zebranie Komisji d/s Zarz?dzania Ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych.

Projekty nale??y sk??ada? do 24.01.2012r
autor:
Marcin Wo??oszyn
Drugie zapytanie ofertowe
zdjęcie do wiadomościZapytanie ofertowe na umieszczenie og??oszenia prasowego w ramach promocji projektu z zakresu infrastruktury drogowej wsp????finansowanego ze ??rodk??w Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew??dztwa Opolskiego na lata 2007-2013.

??Przebudowa drogi powiatowej nr 1760 O Wrzoski - Chr????cina na odc. od km 0+000 ?? droga krajowa nr 94 do km 1 + 687,0 ?? przejazd kolejowy m. Chr????cina"

Pobierz tre??? zapytania

wz??r og??oszenia
autor:
Dariusz Kotowski

drukujdrukuj| odwiedzin:

Copyright © 2008 | administrator