Dzisiaj jest środa, 22 listopada 2017
Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu

Biuletyn Iformacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
tel. 077 441 40 69
tel. 077 441 40 70
fax. 077 441 40 71

Obwód Drogowy nr 1
w Dąbrowie
ul. Ciepielowicka 6
tel. 077 464 10 33

Obwód Drogowy nr 2
w Kotorzu Małym
ul. Opolska 55
tel. 077 421 20 91

Obwód Drogowy nr 3
w Chrząstowicach
ul. Dworcowa 28
tel. 077 421 96 84

Bieżące informacje:


Zebranie Komisji d/s ZarzÄ?dzania Ruchem
W dniu 12.06. 2012r (wtorek) o godz. 10:00 odb?dzie si? zebranie Komisji ds. zarz?dzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
autor:
Wojciech Duda
01 czerwca ZDP pracuje kr??cej.
Uprzejmie informujemy, ??e w dniu 1 czerwca 2012r.
(z powod??w organizacyjnych) Zarz?d Dr??g Powiatowych w Opolu b?dzie czynny do godz. 12:00
autor:
Dariusz Kotowski
Informacja Dyrektora Zarzadu Dr??g Powiatowych w Opolu
Na stronie BIP tut. Zarz?du znajduje si? informacja o mo??liwo??ci powstania kana??u technologicznego w pasie drogowym - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508 O Niemodlin - Lewin Brzeski od km 6+392 do km 7+392 w m. Magnuszowice
autor:
Dariusz Kotowski
Informacja Dyrektora Zarzadu Dr??g Powiatowych w Opolu
Na stronie BIP tut. Zarz?du znajduje si? informacja o mo??liwo??ci powstania kana??u technologicznego w pasie drogowym - Przebudowa most??w i drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiej??w od km 16+543 do km 17+101
autor:
Dariusz Kotowski

drukujdrukuj| odwiedzin:

Copyright © 2008 | administrator