Dzisiaj jest środa, 22 listopada 2017
Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu

Biuletyn Iformacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
tel. 077 441 40 69
tel. 077 441 40 70
fax. 077 441 40 71

Obwód Drogowy nr 1
w Dąbrowie
ul. Ciepielowicka 6
tel. 077 464 10 33

Obwód Drogowy nr 2
w Kotorzu Małym
ul. Opolska 55
tel. 077 421 20 91

Obwód Drogowy nr 3
w Chrząstowicach
ul. Dworcowa 28
tel. 077 421 96 84

Bieżące informacje:


23 maja ZDP w Opolu pracuje kr??cej
Uprzejmie informujemy, ??e w dniu 23 maja 2014 r. Zarz?d Dr??g Powiatowych w Opolu b?dzie czynny do godz. 12:00 .

autor:
Dariusz Kotowski
2 maja ZDP w Opolu nieczynny.
Uprzejmie informujemy, ??e w dniu 2 maja 2014 r. Zarz?d Dr??g Powiatowych w Opolu b?dzie nieczynny.

2 maja zosta?? wyznaczony dniem wolnym od pracy za przypadaj?ce ??wi?to w dniu 3 maja, zgodnie z Zarz?dzeniem Dyrektora Nr 0135/2/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r.
autor:
Dariusz Kotowski
14 czerwca ZDP pracuje kr??cej
Uprzejmie informujemy, ??e w dniu 14 czerwca 2013r.
(z powod??w organizacyjnych) Zarz?d Dr??g Powiatowych w Opolu b?dzie czynny do godz. 12:00
autor:
Dariusz Kotowski
ZamkniÄ?cie drogi powiatowej Nr 1538 O
Zarz?d Dr??g Powiatowych w Opolu informuje, ??e w dniach 19 i 20 kwietnia 2013r. nast?pi zamkni?cie drogi powiatowej Nr 1538 O Grabin - Krasna G??ra - Radoszowice na odcinku Tarnica - Radoszowice. Zamkni?cie jest zwi?zane z awari? przepustu drogowego w km 11+287.
autor:
Wojciech Duda

drukujdrukuj| odwiedzin:

Copyright © 2008 | administrator