Dzisiaj jest niedziela, 28 maja 2017
Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu

Biuletyn Iformacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
tel. 077 441 40 69
tel. 077 441 40 70
fax. 077 441 40 71

Obwód Drogowy nr 1
w Dąbrowie
ul. Ciepielowicka 6
tel. 077 464 10 33

Obwód Drogowy nr 2
w Kotorzu Małym
ul. Opolska 55
tel. 077 421 20 91

Obwód Drogowy nr 3
w Chrząstowicach
ul. Dworcowa 28
tel. 077 421 96 84

Bieżące informacje:


14 czerwca ZDP pracuje kr??cej
Uprzejmie informujemy, ??e w dniu 14 czerwca 2013r.
(z powod??w organizacyjnych) Zarz?d Dr??g Powiatowych w Opolu b?dzie czynny do godz. 12:00
autor:
Dariusz Kotowski
ZamkniÄ?cie drogi powiatowej Nr 1538 O
Zarz?d Dr??g Powiatowych w Opolu informuje, ??e w dniach 19 i 20 kwietnia 2013r. nast?pi zamkni?cie drogi powiatowej Nr 1538 O Grabin - Krasna G??ra - Radoszowice na odcinku Tarnica - Radoszowice. Zamkni?cie jest zwi?zane z awari? przepustu drogowego w km 11+287.
autor:
Wojciech Duda
Przejazdy pojazd??w nienormatywnych
Zarz?d Dr??g Powiatowych w Opolu wydaje zezwolenia na przejazd pojazd??w nienormatywnych drogami powiatowymi kategorii I.
Szczeg????owe informacje pod adresem:

Link
autor:
Wojciech Duda
Zmiana siedziby ZDP w Opolu
Komunikat

Zarz?d Dr??g Powiatowych w Opolu informuje i?? od dnia 25.02.2013r. nast?puje zmiana siedziby na adres Opole ul. Ksi????t Opolskich 27.
Dodatkowe nr telefon??w:
- Kierownik Sekcji DT tel. 601 54 52 74
- Sekcja DT sk??adanie wniosk??w i wydawanie decyzji administracyjnych tel. 609 57 48 18
autor:
Dariusz Kotowski

drukujdrukuj| odwiedzin:

Copyright © 2008 | administrator