Dzisiaj jest środa, 22 listopada 2017
Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu

Biuletyn Iformacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
tel. 077 441 40 69
tel. 077 441 40 70
fax. 077 441 40 71

Obwód Drogowy nr 1
w Dąbrowie
ul. Ciepielowicka 6
tel. 077 464 10 33

Obwód Drogowy nr 2
w Kotorzu Małym
ul. Opolska 55
tel. 077 421 20 91

Obwód Drogowy nr 3
w Chrząstowicach
ul. Dworcowa 28
tel. 077 421 96 84

Bieżące informacje:


5 czerwca, ZarzÄ?d Dr??g Powiatowych w Opolu nieczynny.
Uprzejmie informujemy, ??e w dniu 5 czerwca 2015 r. Zarz?d Dr??g Powiatowych w Opolu b?dzie nieczynny.
5 czerwca zosta?? wyznaczony dniem wolnym od pracy za przypadaj?ce ??wi?to w dniu 15 sierpnia, zgodnie z art.130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy ( t.j. Dz.U. 2014r., poz.1502 z p????.zm.)

autor:
Wojciech Duda
10 listopada 2014 ZDP w Opolu nieczynny.
Uprzejmie informujemy, ??e w dniu 10 listopada 2014 r. Zarz?d Dr??g Powiatowych w Opolu b?dzie nieczynny.

10 listopada zosta?? wyznaczony dniem wolnym od pracy za przypadaj?ce ??wi?to w sobot? 1 listopada, zgodnie z Zarz?dzeniem Dyrektora Nr 0135/2/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r.
autor:
Wojciech Duda
Informacja o mo??liwo??ci powstania kana??u technologicznego
zdjęcie do wiadomościInformacja o mo??liwo??ci powstania kana??u technologicznego w pasie drogowym - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702 O Czarnow?sy - Brynica, ul. Piastowska w m. ??wierkle (od skrzy??owania z ul. Mickiewicza i ul. S??owackiego do granicy z gmin? ?ubniany.

Szczeg????y w za???czniku:
http://www.zdp.opole.pl/pliki/przetargi/ZDP.DT.2226-8.1.2014.pdf
autor:
Wojciech Duda
ZamkniÄ?cie drogi powiatowej Nr 1703 O
zdjęcie do wiadomościZarz?d Dr??g Powiatowych w Opolu informuje, ??e z dniem 09.07.2014r. nast?pi zamkni?cie drogi powiatowej Nr 1703 O Opole - ?ubniany w miejscowo??ci K?pa, na odcinku od ul. Moniuszki do skrzy??owania z ul. Luboszyck? i Opolsk?. Zamkni?cie jest spowodowane realizacj? zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole - ?ubniany od km 0+128 do km 0+825 w miejscowo??ci K?pa - etap II". Objazd b?dzie prowadzony drogami jak w za???czniku mapowym.

Wykonawc? zadania jest ADAC-LEWAR Sp. z o.o.

Planowany termin przywr??cenia dotychczasowej organizacji ruchu 31.08.2014r.
autor:
Wojciech Duda

drukujdrukuj| odwiedzin:

Copyright © 2008 | administrator