Dzisiaj jest niedziela, 28 maja 2017
Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu

Biuletyn Iformacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
tel. 077 441 40 69
tel. 077 441 40 70
fax. 077 441 40 71

Obwód Drogowy nr 1
w Dąbrowie
ul. Ciepielowicka 6
tel. 077 464 10 33

Obwód Drogowy nr 2
w Kotorzu Małym
ul. Opolska 55
tel. 077 421 20 91

Obwód Drogowy nr 3
w Chrząstowicach
ul. Dworcowa 28
tel. 077 421 96 84

Bieżące informacje:


Zebranie Komisji d/s ZarzÄ?dzania Ruchem
zdjęcie do wiadomościDnia 21.04.2009r. odb?dzie si? zebranie Komisji d/s Zarz?dzania Ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych.

Projekty nale??y sk??ada? do 20.04.2009r.

wi?cej informacji
autor:
Marcin Wo??oszyn
Wy??cig kolarski "O Puchar W??jta Gminy ChrzÄ?stowice"
zdjęcie do wiadomościW zwi?zku z planowanym wy??cigiem kolarskim
"O Puchar W??jta Gminy Chrz?stowice", kt??ry odb?dzie si? dnia 26 kwietnia 2009 r. w godz. od 11:00 do 15:30 wyst?pi? utrudnienia w ruchu lokalnym na drogach powiatowych nr 1747, 1746, 1714, 1751 pomi?dzy miejscowo??ciami D?bska Ku??nia, D?bie, D?browice, Daniec.
Prosimy kierowc??w o zachowanie szczeg??lnej ostro??no??ci.
autor:
Dariusz Kotowski
Zebranie Komisji d/s ZarzÄ?dzania Ruchem
zdjęcie do wiadomościDnia 25.03.2009r. odb?dzie si? zebranie Komisji d/s Zarz?dzania Ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych.

Projekty nale??y sk??ada? do 24.03.2009r.

wi?cej informacji
autor:
Marcin Wo??oszyn
Meldunek o zimowym utrzymaniu dr??g
zdjęcie do wiadomości
Komunikat

Meldunek zimowego utrzymania dr??g powiatowych powiatu opolskiego

Opis stanu przewa??aj?cego:
drogi czarne i mokre, b??oto po??niegowe

Sprz?t pracuj?cy na drogach:
p??ugo-piaskarki: 0 szt.

Wszystkie drogi s? przejezdne.

Prosimy o ostro??n? i rozwa??n? jazd? z pr?dko??ci? dostosowan? do warunk??w panuj?cych na drogach.
autor:
Dariusz Kotowski

drukujdrukuj| odwiedzin:

Copyright © 2008 | administrator