Dzisiaj jest środa, 22 listopada 2017
Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu

Biuletyn Iformacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
tel. 077 441 40 69
tel. 077 441 40 70
fax. 077 441 40 71

Obwód Drogowy nr 1
w Dąbrowie
ul. Ciepielowicka 6
tel. 077 464 10 33

Obwód Drogowy nr 2
w Kotorzu Małym
ul. Opolska 55
tel. 077 421 20 91

Obwód Drogowy nr 3
w Chrząstowicach
ul. Dworcowa 28
tel. 077 421 96 84

Bieżące informacje:


Zebranie Komisji d/s ZarzÄ?dzania Ruchem
Dnia 29.06.2009r. odb?dzie si? zebranie Komisji d/s Zarz?dzania Ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych.

Projekty nale??y sk??ada? do 27.06.2009r.
autor:
Marcin Wo??oszyn
Zebranie Komisji d/s ZarzÄ?dzania Ruchem
Dnia 22.07.2009r. odb?dzie si? zebranie Komisji d/s Zarz?dzania Ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych.

Projekty nale??y sk??ada? do 21.07.2009r
autor:
Marcin Wo??oszyn
Og??oszenie pogotowia przeciw powodziowego
zdjęcie do wiadomościStarosta Opolski og??asza od dnia 25 czerwca 2009 r. roku od godz. 9.00 pogotowie przeciwpowodziowe dla gmin: D?browa, Dobrze?? Wielki, Popiel??w, Pr??szk??w, Tarn??w Opolski, ?ubniany, Ozimek, Turawa, Niemodlin.

autor:
Dariusz Kotowski
Podtopienia w gminie Mur??w
zdjęcie do wiadomościW zwi?zku z niekorzystnymi warunkami meteoroligicznymi stan wody w rzekach na terenie gminy Mur??w podni??s?? si? znaczaco od dnia wczorajszego, mo??e wyst?pi? niebezpieczenstwo zalania drogi powiatowej nr 1330 przy rzece Budkowiczance mi?dzy Zagwi??dziem, a Budkowicami, w stanie gotowo??ci sa s??u??by Gminy Mur??w, jak i jednostki OSP, teren gminy monitorowany na bie??aco.
autor:
Dariusz Kotowski

drukujdrukuj| odwiedzin:

Copyright © 2008 | administrator