Dzisiaj jest środa, 22 listopada 2017
Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu

Biuletyn Iformacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
tel. 077 441 40 69
tel. 077 441 40 70
fax. 077 441 40 71

Obwód Drogowy nr 1
w Dąbrowie
ul. Ciepielowicka 6
tel. 077 464 10 33

Obwód Drogowy nr 2
w Kotorzu Małym
ul. Opolska 55
tel. 077 421 20 91

Obwód Drogowy nr 3
w Chrząstowicach
ul. Dworcowa 28
tel. 077 421 96 84

Bieżące informacje:


Zebranie Komisji d/s ZarzÄ?dzania Ruchem
Dnia 19.04.2010r. odb?dzie si? zebranie Komisji d/s Zarz?dzania Ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych.

Projekty nale??y sk??ada? do 16.04.2010r.
autor:
Marcin Wo??oszyn
??a??oba Narodowa
zdjęcie do wiadomościCze??? Ich Pami?ci !
autor:
Dariusz Kotowski
2 kwietnia ZDP pracuje kr??cej.
zdjęcie do wiadomościUprzejmie informujemy, ??e w dniu 2 kwietnia 2010r. Wielki Pi?tek
Zarz?d Dr??g Powiatowych w Opolu b?dzie czynny do godz. 13:00
autor:
Dariusz Kotowski
Meldunek o zimowym utrzymaiu dr??g
zdjęcie do wiadomości
Komunikat


Meldunek zimowego utrzymania dr??g powiatowych powiatu opolskiego

Opis stanu przewa??aj?cego:
drogi o??nie??one

Sprz?t pracuj?cy na drogach:
p??ugo-piaskarki: 10szt

Wszystkie drogi s? przejezdne.Prosimy o ostro??n? i rozwa??n? jazd? z pr?dko??ci? dostosowan? do warunk??w panuj?cych na drogach.
autor:
Dariusz Kotowski

drukujdrukuj| odwiedzin:

Copyright © 2008 | administrator