Dzisiaj jest środa, 22 listopada 2017
Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu

Biuletyn Iformacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
tel. 077 441 40 69
tel. 077 441 40 70
fax. 077 441 40 71

Obwód Drogowy nr 1
w Dąbrowie
ul. Ciepielowicka 6
tel. 077 464 10 33

Obwód Drogowy nr 2
w Kotorzu Małym
ul. Opolska 55
tel. 077 421 20 91

Obwód Drogowy nr 3
w Chrząstowicach
ul. Dworcowa 28
tel. 077 421 96 84

Bieżące informacje:


ZamkniÄ?to drogÄ? powiatowÄ? nr 1706 O
zdjęcie do wiadomościZamkni?to drog? powiatow? nr 1706 O na odcinku od skrzy??owania z DP nr
1740 O (droga na Jedlice) w m. Szczedrzyk do m. Schodnia (ko??o kapliczki).
autor:
Dariusz Kotowski
ZamkniÄ?to drogÄ? powiatowÄ? nr 1751 O
zdjęcie do wiadomościZamknieto drog? powaitow? nr 1751 O pomi?dzy Chrz?stowiacami a D?biem!
autor:
Dariusz Kotowski
Zebranie Komisji d/s ZarzÄ?dzania Ruchem
Dnia 13.05.2010r. odb?dzie si? zebranie Komisji d/s Zarz?dzania Ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych.

Projekty nale??y sk??ada? do 12.05.2010r.
autor:
Marcin Wo??oszyn
4 maja ZDP w Opolu bÄ?dzie nieczynny
zdjęcie do wiadomości

Uprzejmie informujemy, ??e w dniu
4 maja 2010 roku (wtorek)
Zarz?d Dr??g Powiatowych w Opolu
B?dzie nieczynnyb?dzie to dzie?? wolny od pracy w zamian za przypadaj?ce w sobot? ??WI?TO PRACY - 1 maja 2010r.
autor:
Dariusz Kotowski

drukujdrukuj| odwiedzin:

Copyright © 2008 | administrator