Dzisiaj jest środa, 22 listopada 2017
Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu

Biuletyn Iformacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
tel. 077 441 40 69
tel. 077 441 40 70
fax. 077 441 40 71

Obwód Drogowy nr 1
w Dąbrowie
ul. Ciepielowicka 6
tel. 077 464 10 33

Obwód Drogowy nr 2
w Kotorzu Małym
ul. Opolska 55
tel. 077 421 20 91

Obwód Drogowy nr 3
w Chrząstowicach
ul. Dworcowa 28
tel. 077 421 96 84

Bieżące informacje:


Wykaz zalanych odcink??w dr??g powiatowych powiatu opolskieg
zdjęcie do wiadomościMeldunek

Wykaz zalanych odcink??w dr??g powiatowych powiatu opolskiego:
- 1149 O przed m. Kar??owice (od strony m. Popiel??w)
- 1149 O w m. Kar??owice na skrzy??owaniu z drog? powiatow? nr 1348 O
- 1720 O na odcinku Skarbiszowice - Narok
- 1751 O na odcinku D?bie - Chrz?stowice


Utrudnienia na drodze powiatowej 1522 O przed m. Goszczowice - droga
zw???ona (od DW 405)
autor:
Dariusz Kotowski
Wykaz zalanych odcink??w dr??g powiatowych powiatu opolskieg
zdjęcie do wiadomościMeldunek

Wykaz zalanych odcink??w dr??g powiatowych powiatu opolskiego:
- 1149 O przed m. Kar??owice (od strony m. Popiel??w)
- 1149 O w m. Kar??owice na skrzy??owaniu z drog? powiatow? nr 1348 O
- 1707 O w m. Czarnow?sy ul. Kanii
- 1720 O na odcinku Skarbiszowice - Narok
- 1751 O na odcinku D?bie - Chrz?stowice
autor:
Dariusz Kotowski
ZamkniÄ?cie DP nr 1746 O i utrudnienia na DP nr 1344 O i DP
zdjęcie do wiadomościZamkni?to drog? powiatow? nr 1746 O pomi?dzy Chrz?stowicami, a D?bsk? Ku??ni?. Objazd przez drog? krajow? nr 46.

Wyst?puj? lokalne utrudnienia na drodze powiatowej nr 1347 O mi?dzy m. M??odnik i m. Radomierowice.

Wyst?puj? lokalne utrudnienia na drodze powiatowej nr 1344 O na odcinku Radomierowice - Grabice.
autor:
Dariusz Kotowski
ZamkniÄ?cie DP nr 1740 O i utrudnienia na DP nr 1149 O
zdjęcie do wiadomościZamkni?to drog? powiatow? nr 1740 O na odcinku od ko??ca miejscowo??ci Jedlice do m. Szczedrzyk (skrzy??owanie z ul. Grunwaldzk?).

Zw???enie drogi z powodu zalania (do po??owy jezdni) na drodze powiatowej nr 1149 O przed miejscowo??ci? Kar??owice (od strony m. Popiel??w). Zw???enie jest oznakowane znakami pionowymi przez tut. Zarz?d.

autor:
Dariusz Kotowski

drukujdrukuj| odwiedzin:

Copyright © 2008 | administrator