Dzisiaj jest środa, 22 listopada 2017
Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu

Biuletyn Iformacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
tel. 077 441 40 69
tel. 077 441 40 70
fax. 077 441 40 71

Obwód Drogowy nr 1
w Dąbrowie
ul. Ciepielowicka 6
tel. 077 464 10 33

Obwód Drogowy nr 2
w Kotorzu Małym
ul. Opolska 55
tel. 077 421 20 91

Obwód Drogowy nr 3
w Chrząstowicach
ul. Dworcowa 28
tel. 077 421 96 84

Bieżące informacje:


Zebranie Komisji d/s ZarzÄ?dzania Ruchem
Dnia 24.06.2010r. odb?dzie si? zebranie Komisji d/s Zarz?dzania Ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych.

Projekty nale??y sk??ada? do 23.05.2010r.
autor:
Marcin Wo??oszyn
Zebranie Komisji d/s ZarzÄ?dzania Ruchem
Dnia 02.06.2010r. odb?dzie si? zebranie Komisji d/s Zarz?dzania Ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych.
autor:
Marcin Wo??oszyn
Wykaz zalanych odcink??w dr??g powiatowych powiatu opolskieg
zdjęcie do wiadomościMeldunek

Wykaz zalanych odcink??w dr??g powiatowych powiatu opolskiego:

- 1149 O przed m. Kar??owice (od strony m. Popiel??w)

- 1149 O w m. Kar??owice na skrzy??owaniu z drog? powiatow? nr 1348 ODroga powiatowa 1522 O przed m. Goszczowice (od DW 405) b?dzie zamkni?ta w godzinach od 9:00 do 12:00 z uwagi na konieczno??? przepompowania wody. Ruchem b?dzie kierowa? policja.

autor:
Dariusz Kotowski
Wykaz zalanych odcink??w dr??g powiatowych powiatu opolskieg
zdjęcie do wiadomościMeldunek

Wykaz zalanych odcink??w dr??g powiatowych powiatu opolskiego:
- 1149 O przed m. Kar??owice (od strony m. Popiel??w)
- 1149 O w m. Kar??owice na skrzy??owaniu z drog? powiatow? nr 1348 O

Utrudnienia na drodze powiatowej 1522 O przed m. Goszczowice - droga
zw???ona (od DW 405)

Droga powiatowa nr 1720 O na odcinku Skarbiszowice - Narok nie jest zalana jednak pozostaje zamkni?ta ze wzgl?du na prace stra??ak??w.
autor:
Dariusz Kotowski

drukujdrukuj| odwiedzin:

Copyright © 2008 | administrator