ZDP w Opolu
Dzisiaj jest środa, 22 listopada 2017
Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu

Biuletyn Iformacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
tel. 077 441 40 69
tel. 077 441 40 70
fax. 077 441 40 71

Obwód Drogowy nr 1
w Dąbrowie
ul. Ciepielowicka 6
tel. 077 464 10 33

Obwód Drogowy nr 2
w Kotorzu Małym
ul. Opolska 55
tel. 077 421 20 91

Obwód Drogowy nr 3
w Chrząstowicach
ul. Dworcowa 28
tel. 077 421 96 84

Powiat Opolski w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działania 3.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość” realizuje projekty :

Nazwa pliku:Opis:

docPrzebudowa dp nr 1725.docPrzebudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice - Masów w m. Dobrzeń Wielki ul. Piastowska

docPrzebudowa dp nr 1760.docPrzebudowa drogi powiatowej nr 1760 O Wrzoski - Chróścina na odc. od km 0+000- droga krajowa nr 94 do km 1 + 687,0 - przejazd kolejowy m. Chróścina

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


drukujdrukuj| odwiedzin:

Copyright © 2008 | administrator