Dzisiaj jest sobota, 19 sierpnia 2017
Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu

Biuletyn Iformacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
tel. 077 441 40 69
tel. 077 441 40 70
fax. 077 441 40 71

Obwód Drogowy nr 1
w Dąbrowie
ul. Ciepielowicka 6
tel. 077 464 10 33

Obwód Drogowy nr 2
w Kotorzu Małym
ul. Opolska 55
tel. 077 421 20 91

Obwód Drogowy nr 3
w Chrząstowicach
ul. Dworcowa 28
tel. 077 421 96 84

Bieżące informacje:


Awaria telefon??w stacjonarnych
Zarz?d Dr??g Powiatowych w Opolu informuje, ??e w zwi?zku z awari? nie dzia??aj? numery telefon??w stacjonarnych.
autor:
Wojciech Duda
ZarzÄ?d Dr??g Powiatowych w Opolu pracuje kr??cej
Uprzejmie informujemy, ??e w dniu 09 czerwca 2017r. Zarz?d Dr??g Powiatowych w Opolu b?dzie czynny do godz. 12:00
autor:
Wojciech Duda
ZDP Opole - nieczynny 2 maja 2017r.
Uprzejmie informujemy, ??e w dniu 2 maja 2017r. Zarz?d Dr??g Powiatowych w Opolu b?dzie nieczynny.


Zgodnie z art. 130 par. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. 2016r. poz. 1666 z p????n. zm.) 2 maja zosta?? wyznaczony dniem wolnym od pracy za przypadaj?ce w dniu 11 listopada 2017 roku ?wi?to Niepodleg??o??ci.
autor:
Wojciech Duda
Zmiana zasad wystawiania faktur !
Zarz????d Dr??g Powiatowych w Opolu informuje, ??e od dnia 01 stycznia 2017r.
zmianie ulegaj???? zasady wystawiania faktur:


Nabywca / Podatnik: Powiat Opolski
ul. 1 Maja 29
45 ????? 068 Opole
NIP: 7543023121


Odbiorca / P??atnik: Zarz????d Dr??g Powiatowych w Opolu
ul. Ksi??????????t Opolskich 27
45 ????? 005 Opole


Adres do korespondencji:

Zarz????d Dr??g Powiatowych w Opolu

ul. Ksi??????????t Opolskich 27
45 ????? 005 Opole

autor:
Wojciech Duda

drukujdrukuj| odwiedzin:

Copyright © 2008 | administrator